Số kí hiệu 10342/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
Nội dung Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
Ngày tạo 29/09/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :