Số kí hiệu 9494/VPCP-KSTT
Trích yếu Tham dự tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo
Nội dung 1. Công văn và Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo
2. Tài liệu tập huấn bao gồm (bấm vào link dưới đây để tải tài liệu):
 a) Tài liệu tập huấn Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân

 b) Tài liệu hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
     Slide tập huấn hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản chế độ báo cáo
Ngày tạo 07/09/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :