Số kí hiệu 436/BCĐ896
Trích yếu V/v thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nội dung Thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 
Ngày tạo 24/06/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :