Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp tổ chức đại hội thành công

13/03/2020

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, ngày 11/3/2020 Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.