Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước

17/11/2017

Ngày 14/11/2017, tại Thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước