Chi 600 tỷ điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

10/10/2017

Tại buổi họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết, khoảng 600 tỷ đồng và 18 vạn điều tra viên đã được huy động để tiến hành cuộc Tổng điều tra này.

chi khung de dieu tra nong thon nong nghiep va thuy san nam 2016 hinh 1

Chi phí cho cuộc Tổng điều tra này hết khoảng 600 tỷ đồng


Được thực hiện từ ngày 1/7 đến  30/7/2016, cuộc Tổng điều tra đã đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra là thu thập thông tin cơ bản về nông dân, nông nghiệp và nông thôn phục vụ việc đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung thu thập bao gồm: Thông tin đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê nhấn mạnh, quá trình cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong giai đoạn 2011-2016 thể hiện trước hết ở kết quả cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất theo hướng số doanh nghiệp và số hợp tác xã tăng nhanh, số hộ sản xuất nhỏ lẻ ngày càng giảm mạnh.

Cùng với cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất, quá trình cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản còn được tiến hành theo hướng tăng cường quy mô lớn. Trong tổng số 3.846 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năm 2015 có 1.205 doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh từ 10 tỷ đồng trở lên, chiếm 31,3% tổng số doanh nghiệp, tăng 76,2% so với số doanh nghiệp cùng quy mô năm 2010.

Ông Vinh cũng cho biết việc ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển mới. Phổ biến nhất là việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…

chi khung de dieu tra nong thon nong nghiep va thuy san nam 2016 hinh 2

Mô hình kinh tế trang trại phát huy hiệu quả (Ảnh: Xuân Thân/VOV.VN)


Một trong những mảng sáng trong bức tranh nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 phải kể đến những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế trang trại. Trong giai đoạn 2011-2016, kinh tế trang trại phát triển với tốc độ nhanh.

Tính đến  1/7/2016, cả nước đã có 33,5 nghìn trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 67,2% so với năm 2011, bình quân mỗi năm tăng 10,8%. Tổng giá trị nông, lâm, thủy sản theo giá hiện hành thu được trong 12 tháng trước thời điểm 1/7/2016 của các trang trại đạt 92,3 nghìn tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2011; giá trị sản phẩm, dịch vụ nông, lâm, thủy sản bán ra đạt 91,2 nghìn tỷ đồng, gấp 2,4 lần.

Tuy nhiên, ông Phạm Quang Vinh cũng chỉ ra những hạn chế cũng như bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn về kết cấu hạ tầng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch, chất lượng lao động, kết quả xây dựng nông thôn mới cũng như nhấn mạnh về đời sống một bộ phận dân cư nông thôn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là khu vùng núi, rẻo cao, vùng sâu, vùng xa.

Những hạn chế nêu trên đang là thách thức lớn đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản./.
Theo Trần Ngọc/VOV.VN