Kiểm tra công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Hải Phòng

13/07/2020

Ngày 04 tháng 7 năm 2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và đại diện một số bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Toàn cảnh cuộc làm việc

 
Thực hiện Chương trình làm việc của Chính phủ và của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ngày 04 tháng 7 năm 2020 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức buổi làm việc, kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.
Toàn cảnh cuộc làm việc
Mục tiêu kiểm tra là nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và kết quả công tác cải cách hành chính đạt được trong giai đoạn 2011 -2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng nói riêng; qua đó, phát hiện những hạn chế, bất cập và khó khăn của đơn vị trong thời gian qua để từ đó có hướng khắc phục, tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính đối với người, phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng Hải Phòng nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ lắng nghe, thảo luận, đánh giá, phát hiện những cách làm hay, mô hình mới của thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để làm bài học, kinh nghiệm nhân rộng trong các bộ, ngành và địa phương./.

Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính