Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

19/06/2017

Ngày 15.6.2017, UBND tỉnh Bắc Ninh chính thức khai trương Trung tâm Hành chính công trực thuộc tỉnh. Lễ khai trương có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.
 

 
Đây là địa phương thứ hai trong cả nước, sau tỉnh Quảng Ninh, được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17.4.2017. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong giải quyết thủ tục hành chính”, thực hiện 3 hơn “Nhanh hơn - Hợp lý hơn - Thuận tiện hơn”.
Trung tâm có 4 phòng chức năng gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kiểm tra - Giám sát, Phòng Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Hành chính công sử dụng phần mềm điện tử ở tất cả các giao dịch, thực hiện nhiệm vụ tiếp đón cá nhân, tổ chức; trực tiếp hướng dẫn về thủ tục hành chính, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp thu phí, lệ phí theo quy định.
 
Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm Hành chính công có tổng diện tích khoảng 3.600m2 tại địa điểm 11A, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh. Để bảo đảm chất lượng phục vụ công dân, Trung tâm được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin và văn phòng với 23 quầy giao dịch chia thành 6 tổ, trong đó 4 tổ là công chức các cơ quan cử đến để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, 2 tổ là cán bộ trung tâm thực hiện phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị; bộ phận còn lại trực tiếp trả kết quả và phối hợp với ngân hàng để thu phí, lệ phí.
Trung tâm có thể đáp ứng phục vụ khoảng 100 lượt người trong cùng một thời điểm đến giao dịch với đầy đủ các tiện ích hiện đại như hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3, 4; hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính; hệ thống lấy số chờ phục vụ, wifi và các dịch vụ miễn phí khác…
 
Nơi tiếp đón, hướng dẫn công dân của Trung tâm
Trong thời gian thử nghiệm vừa qua, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận 2.629 hồ sơ, trả kết quả được 1.826 hồ sơ của 901 thủ tục hành chính trong tổng số 1465 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và ba cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi ngày có 235 lượt giao dịch, trong đó trả kết quả trước thời hạn là 1.372 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75,13%. Kết quả này đã góp phần khẳng định bước đi đúng hướng, mạnh dạn, đột phá của Bắc Ninh trong thực hiện chủ trương tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp những dịch vụ hành chính công chất lượng, phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Trung tâm
Trong thời gian tới, để đạt được những mục tiêu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Hành chính công của tỉnh cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và có quy chế hoạt động để bảo đảm việc vận hành. Đồng thời, cần khẩn trương rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh đưa các thủ tục hành chính vào thực hiện tại trung tâm, hạn chế tình trạng nhận phân tán gây khó khăn cho người dân, tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát, giảm thời gian thực hiện, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, kiến nghị để đơn giản hóa các thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo đột phát trong cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Nguyễn Tuyết Minh
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính