Kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Tây Ninh (31/08/2020)

Tỉnh thực hiện đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với Bộ phận Một cửa của 17 sở, ban, ngành tỉnh (Trung tâm Hành chính công), 09 UBND cấp huyện và 94 UBND cấp xã.
 

Kết quả triển khai tiếp nhận hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử tại Bình Phước (31/08/2020)

Sau gần 3 tháng triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020 của tỉnh Tây Ninh (13/08/2020)

Trong quý II năm 2020, Tây Ninh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm soát TTHC.

Tây Ninh khai trương Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế - xã hội tập trung của tỉnh (13/08/2020)

Chiều ngày 03 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khai trương Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế-xã hội tập trung tỉnh và Cổng thông tin du lịch Tây Ninh.

Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT index (13/08/2020)

Hội nghị được UBND tỉnh tổ chức theo hình thức trực tuyến với các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế của các chỉ số nêu trên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bình Thuận chỉ đạo đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (13/08/2020)

Năm 2019, chỉ số PCI Bình Thuận đứng thứ 31/63 tỉnh, thành phố, giảm 9 bậc; đạt 65,33 điểm, tăng 1,33 điểm so với năm 2018; trong đó có 06/10 tiêu chí tăng điểm.

Kết quả Cải cách hành chính tại Đồng Nai sáu tháng đầu năm 2020 (13/08/2020)

Năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính của Đồng Nai đạt 81,99 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,37 điểm và giảm 1 bậc so với năm 2018; trong khi đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đạt 65,82 điểm, xếp hạng 23/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2018.

Một số kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên (10/08/2020)

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại tỉnh Hưng Yên cho thấy trong giai đoạn 2011-2020 tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực, kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vu cải cách hành chính và đạt được nhiều kết quả rất đáng  ghi nhận.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư tại Hưng Yên (10/08/2020)

Ngày 08 tháng 8 năm 2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và đại diện một số bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Các tin đã đưa ngày: