Cần sớm ban hành Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

01/08/2018

Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hội thảo được Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 26 tháng 7 năm 2018 tại Quy Nhơn, Bình Định; tham dự Hội thảo có các chuyên gia đến từ Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sáng kiến Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và đại biểu của 15 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng, Ông Nguyễn Nguyên Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Sáng kiến Việt Nam chủ trì Hội thảo.
 
Ông Ngô Hải Phan phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: LHQ)

 
Tại Hội thảo, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính giới thiệu tóm tắt về kết quả triển khai nhiệm vụ đơn giản hóa chế độ báo cáo, xây dựng nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Cụ thể, đối với nội dung giao các bộ, địa phương thực hiện hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo, đến nay, đã có 21/22 bộ, cơ quan phê duyệt danh mục chế độ báo cáo, 12/22 bộ, cơ quan phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, tỉ lệ đơn giản hóa đối với các bộ, cơ quan đã phê duyệt phương án đạt 40,35%. Đối với khối địa phương, đã có 61/63 tỉnh, thành phố phê duyệt danh mục chế độ báo cáo, 39/63 tỉnh, thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, tỉ lệ đơn giản hóa đối với các địa phương đã phê duyệt phương án đạt 35,11%. Đối với nhiệm vụ xây dựng nghị định, đến nay dự thảo đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và đang trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì Hội thảo
Ảnh: LHQ
Tham luận tại Hội thảo, đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đánh giá việc thực hiện các chế độ báo cáo hiện nay còn quy định bởi nhiều chủ thể và trong nhiều văn bản khác nhau, bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và hành chính. Nhiều yêu cầu báo cáo chưa đúng thẩm quyền, hình thức văn bản chưa phù hợp, đặt ra chế độ báo cáo không cần thiết hoặc tùy tiện, tạo gánh nặng hành chính cho đối tượng thực hiện. Vì vậy, cần thiết xây dựng Nghị định về chế độ báo cáo, trong đó xác định thẩm quyền và hình thức văn bản quy định chế độ báo cáo, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc quy định và thực hiện. Đại diện đến từ Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có phân tích về sự phù hợp giữa các quy định về chế báo cáo tại dự thảo Nghị định với chế độ báo cáo thống kê hiện hành; cơ chế phối hợp và chia sẻ dữ liệu báo cáo thống kê và báo cáo hành chính. Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trình bày về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo cáo và xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; đại diện cho Sáng kiến Việt Nam giới thiệu về dự thảo Bảng theo dõi điều hành của Chính phủ và các chỉ số KPI. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng với xác định các chỉ số KPI, xây dựng bảng theo dõi điều hành của Chính phủ nhằm mục tiêu hướng tới xây dựng Trung tâm điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ thời gian tới.
 
Ông Trần Ngọc Anh, Sáng kiến Việt Nam trình bày tham luận
Ảnh: LHQ
 
Các đại biểu đến từ Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố đều cho rằng việc xây dựng Nghị định là rất cần thiết, góp phần giảm gánh nặng hành chính trong thực hiện báo cáo tại địa phương. Ngoài ra, các đại biểu có ý kiến cụ thể liên quan đến phạm vi điều chỉnh, thời gian chốt số liệu báo cáo, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng bộ chỉ tiêu kinh tế-xã hội thống nhất…Các đại biểu đều kiến nghị Văn phòng Chính phủ sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định để tạo hành lang pháp lý trong thực hiện.

Về các ý kiến nêu tại Hội thảo, đại diện Lãnh đạo Cục kiểm soát thủ tục hành chính cơ bản đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời trao đổi và giải đáp một số ý kiến góp ý, vướng mắc của các địa phương.
 
Toàn cảnh Hội thảo tại Bình Định (Ảnh: LHQ)


Kết luận Hội thảo, Ông Ngô Hải Phan yêu cầu nhóm soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị định để gửi các tỉnh, thành phố tiếp tục có ý kiến tham gia và thông tin tới các đại biểu về chủ trương, định hướng của Chính phủ trong việc đơn giản hóa chế độ báo cáo, triển khai các giải pháp về xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng Trung tâm điều hành đặt tại Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các bộ, ngành, địa phương để phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương./.
 
Lê Hồng Quang
Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp