Hướng dẫn đánh giá, xếp hạng chỉ số đăng ký tài sản và chất lượng quản lý đất đai (17/05/2019)

Chỉ số đăng ký tài sản là một trong 10 chỉ số được Ngân hàng thế giới đo lường, đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh của một nền kinh tế. Vì vậy, chỉ số này có ý nghĩa và tầm quan trọng, ảnh hưởng tới đánh giá của quốc tế về môi trường đầu tư, kinh doanh ở các nền kinh tế nói chung và nước ta nói riêng. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng tài liệu hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương để có cách hiểu đúng, thống nhất về Chỉ số đăng ký tài sản và Chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xin trích đăng tài liệu hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham khảo.

Hành trình về nguồn ý nghĩa tại Cao Bằng (19/02/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 17/02/2019, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức “Hành trình về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng với sự tham gia của các đảng viên, quần chúng của Cục.

Công tác hỗ trợ người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây - Thực trạng và giải pháp (21/12/2018)

Hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục yêu cầu nhà nước bồi thường cho người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về mặt chính trị lẫn xã hội

Xử lý thông tin báo nêu về đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp “siêu tốc” tại Thanh Hóa (06/08/2018)

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý nội dung này.

Thấy gì qua Báo cáo đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của Liên hợp quốc (01/08/2018)

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Liên hợp quốc đã công bố Báo cáo đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018[1]. Qua nghiên cứu và phân tích số liệu sơ bộ, bài viết đưa ra nhận xét và đánh giá về một số nội dung trong Báo cáo của Liên hợp quốc.
 

Cần sớm ban hành Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (01/08/2018)

Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quy định về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (24/07/2018)

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2018, không áp dụng đối với văn bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước; việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ.

Mối liên hệ giữa “Chính phủ điện tử” và “Chính phủ số” - Phần 1 (23/07/2018)

Ở các quốc gia và khu vực có nền kinh tế phát triển, Chính phủ điện tử là một khái niệm hết sức quen thuộc. Sự ra đời của Chính phủ điện tử đã cung cấp cho các ban, ngành, chính phủ, doanh nghiệp và công dân của các quốc gia, các khu vực những thông tin và dịch vụ tự động hoá đầy tiện ích, từ đó xây dựng một chính phủ có phản hồi, hiệu quả cao, có tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao.

Mối liên hệ giữa “Chính phủ điện tử” và “Chính phủ số” - Phần 2 (23/07/2018)

Tiếp theo phần 1 - Khái niệm “Chính phủ số” trong mối tương quan với khái niệm “Chính phủ điện tử”, bài viết sẽ tiếp tục với phần 2 - Nhận định về mối liên hệ giữa 2 khái niệm, kinh nghiệm thực tế triển khai Chính phủ số tại một số nước phát triển và đề xuất cho Việt Nam.
 
Các tin đã đưa ngày: