Thực hiện Nghị quyết số 19-2017, Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận, trả lời phản biện chính sách của doanh nghiệp

17/03/2017

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết trong quý I năm 2017 (Báo cáo số 2400/BC-VPCP). Một trong các nội dung quan trọng được Báo cáo đề cập, đó là kết quả hoạt động tiếp nhận, trả lời ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp.

Theo Báo cáo, trong quý I năm 2017, tại các Trang Diễn đàn cạnh tranh quốc gia[1], Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và các kênh giao tiếp khác trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận khoảng 30 ý kiến phản biện chính sách của người dân và doanh nghiệp. Các ý kiến phản biện chủ yếu tập trung vào 11 nhóm vấn đề, cụ thể như: Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại; việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng; quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo; quản lý hoạt động của Uber; quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu; hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số; quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón…v…v…
Riêng tại Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2017, Hệ thống đã tiếp nhận 165 phản ánh, kiến nghị. Văn phòng Chính phủ đã chuyển 149/165 phản ánh, kiến nghị để các bộ, ngành, địa phương xử lý. Các bộ, ngành, địa phương đã trả lời đối với 128/149 phản ánh, kiến nghị. Các ý kiến trả lời đều được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.
Hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết, Văn phòng Chính phủ đang hoàn thiện Hệ thống, xây dựng Quy chế tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân. Dự kiến, Hệ thống sẽ được vận hành vào tháng 4 năm 2017.
Bên cạnh nhiệm vụ nêu trên, Báo cáo quý I/2017 của Văn phòng Chính phủ còn đề cập đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, như: xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các nghị định có liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; xác định Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... Các nhiệm vụ nêu trên đang được Văn phòng Chính phủ tích cực triển khai để đảm bảo tiến độ và chất lượng theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ…
Với những kết quả nêu trên, Văn phòng Chính phủ đang quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP; bảo thực hiện đúng tiến độ, góp phần thiết thực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng Chính phủ “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp”./.
Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 

[1] Được xây dựng và vận hành từ tháng 10/2014 theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ, tại địa chỉ: www.canhtranhquocgia.vn