Một số kết quả cải cách chỉ số Môi trường kinh doanh của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020

07/07/2020

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2020, các bộ, ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện các chỉ số Môi trường kinh doanh Việt Nam theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chỉ số Khởi sự kinh doanh
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Theo đó, doanh nghiệp phải kê khai và nộp lệ phí môn bài cho cơ quan thuế trước ngày 30 tháng 1 của năm liền kề sau năm đăng ký doanh nghiệp, được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập. Vì vậy,  khởi sự kinh doanh tại Việt Nam giảm từ 8 còn 7 thủ tục (bỏ thủ tục Khai, nộp lệ phí môn bài), với thời gian là 8 ngày và chi phí giảm 2.000.000 đồng.
Để tiếp tục giảm thủ tục, thời gian, chi phí khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.
Chỉ số Tiếp cận điện năng
Ngày 18/06/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BCT, theo đó đã bãi bỏ yêu cầu về bổ sung quy hoạch và xác nhận phù hợp quy hoạch, giảm thủ tục và thời gian thực hiện tiếp cận điện năng cho doanh nghiệp.
Chỉ số Cấp phép xây dựng
Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Theo đó, một số đề xuất của Bộ Xây dựng nhằm tích hợp thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng đã được thông qua, cụ thể là: Giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng với cấp giấy phép xây dựng; bổ sung các trường hợp miễn giấy phép xây dựng,...; thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng với các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; và tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương.
Nhiều tỉnh, thành phố như: TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Lai Châu, Hòa Bình, Hưng Yên, Bình Định, An Giang, Bến Tre, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cần Thơ, Quảng Nam, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang,... đã ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng.
Chỉ số Nộp thuế và bảo hiểm xã hội
Triển khai các dịch vụ điện tử là một trong những trọng tâm ưu tiên cải cách nộp thuế và bảo hiểm xã hội. Trong đó, Bộ Tài chính thực hiện mạnh mẽ giải pháp triển khai hóa đơn điện tử; khai nộp thuế điện tử dành cho cá nhân thông qua kết nối dữ liệu thành công với 07 Ngân hàng thương mại; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh từ ngày 12/3/2020; thống nhất kỹ thuật với Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải về việc rà soát lại chuẩn kết nối để triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử.
Chỉ số Tiếp cận tín dụng
Ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở thông tin tín dụng (TTTD) quốc gia cả chiều rộng và chiều sâu, mở rộng nguồn thông tin từ các nguồn thông tin phi truyền thống. Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 52.785 khách hàng cá nhân đăng ký tài khoản trực tuyến, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 32.493 khách hàng được phê duyệt (đạt tỉ lệ gần 62% tổng số khách hàng đăng ký), nâng tổng số khách hàng được phê duyệt đến thời điểm hiện tại là 113.600 khách hàng. Độ phủ thông tin tiếp tục được cải thiện so với cuối năm 2019, tăng trên 1,27 triệu khách hàng vay, nâng tổng số khách hàng trong kho dữ liệu TTTD quốc gia lên trên 43,88 triệu khách hàng. Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) tiếp tục thu thập ổn định các loại thông tin về dư nợ, hợp đồng tín dụng, tài sản bảo đảm, thẻ tín dụng, tài chính doanh nghiệp, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tín dụng, đảm bảo chất lượng thông tin được duy trì, đạt trên 99%.
Chỉ số Bảo vệ cổ đông thiểu số
Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 với nhiều điểm mới, tạo bước đột phá trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó góp phần nâng hạng chỉ số Bảo vệ cổ đông thiểu số. Khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp đã tiếp cận theo chuẩn mực quản trị quốc tế. Đó là mở rộng mức độ, phạm vi quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và khởi kiện trong trường hợp người quản lý lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông; mở rộng quyền tiếp cận thông tin của cổ đông về tình hình hoạt động của công ty; tạo thuận lợi hơn cho cổ đông thực hiện quyền khởi kiện người quản lý... Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (trước đây là 10%) có quyền xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính, yêu cầu triệu tập họp đại đội đồng cổ đông trong một số trường hợp... Luật cũng bãi bỏ quy định về thời gian sở hữu “ít nhất 6 tháng liên tục” nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông.
Chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp
Để cải thiện chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng và Giải quyết phá sản doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã triển khai một số giải pháp như: Công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; triển khai thống nhất cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; đề xuất xây dựng phần mềm đấu giá trực tuyến tài sản trong thi hành án dân sự./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính