Tăng cường phối hợp, thúc đẩy triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

13/04/2018

Chiều ngày 12/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4/2018 giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông về phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.
 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì phiên họp - Ảnh: Đức Trung.
 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp triển khai những nội dung đã được thống nhất trong phiên họp tháng 3/2018 và đạt được kết quả bước đầu, như: thành lập Ban Quản lý dự công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành làm Trưởng ban; thành lập Tổ tư vấn triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2018-2020; thực hiện kiểm thử, đánh giá phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc và Trục liên thông văn bản quốc gia;…
Tại phiên họp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến đã công bố quyết định thành lập Tổ tư vấn triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ thực hiện kèm theo quy chế hoạt động (Quyết định số 225/QĐ-VPCP ngày 06/4/2018). Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan, Tổ trưởng Tổ tư vấn đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử từ sau phiên họp tháng 3/2018 với các kết quả cụ thể như: trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký, ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2018-2020 (Quyết định số 226/QĐ-VPCP ngày 06/4/2018); hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, triển khai nhân rộng toàn quốc; kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước; đánh giá, lựa chọn phần mềm một cửa điện tử thống nhất, triển khai trên toàn quốc;…
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng hoan nghênh tính tích cực trong công tác phối hợp; đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng, trách nhiệm nặng nề của Tổ tư vấn để thực hiện Kế hoạch công tác với nhiều nội dung mà thời gian triển khai ngắn; cần có sự tham gia của các chuyên gia sâu trong lĩnh vực để sớm thống nhất lựa chọn giải pháp công nghệ, phương án kỹ thuật triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
 
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Đức Trung

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đề nghị duy trì cách thức phối hợp họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo hai cơ quan để kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm, chưa làm được, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất những nội dung triển khai tiếp theo; nhấn mạnh việc phải sớm hoàn thành kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để đẩy mạnh xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước và đặc biệt là ra mắt Cổng dịch vụ công Quốc gia vào cuối năm 2018. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Tổ tư vấn tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình công tác với các thời hạn cụ thể; thực hiện rà soát lại toàn bộ cơ chế chính sách về hỗ trợ xây dựng Chính phủ điện tử, qua đó tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo hai cơ quan ban hành những văn bản pháp lý thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng thẩm quyền./.
 
Đức Trung
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính