Tháo gỡ vướng mắc của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (11/06/2019)

Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Quang Anh, đang sinh sống tại Đài Loan về việc lạm thu phí khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và cấp hộ chiếu của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (07/06/2019)

Việc triển khai thực hiện Chính phủ điện tử trong công an nhân dân phải tiến hành đồng bộ, có hiệu quả và phải bảo đảm bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng

Bộ Quốc phòng quyết tâm đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (07/06/2019)

Để triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 18/5/2019, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 5161/KH-VP về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ (07/06/2019)

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 1702/KH-UBND ngày 12/5/2019 về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bờ Biển Ngà đề nghị Việt Nam hỗ trợ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử (03/06/2019)

Sáng ngày 31/5/2019, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Kinh tế số và Bưu chính Bờ Biển Ngà Claude Isaac De.

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019 (03/06/2019)

Đây là một trong những nội dung được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và các thành viên Chính phủ thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019.

Hợp tác về phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Cơ quan Phát triển Pháp (31/05/2019)

 Chiều ngày 30/5/2019, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Giám đốc điều hành dự án Cơ quan Phát triển Pháp Jean-Pierre Marcelli đã ký bản ghi nhớ hợp tác về phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính (21/05/2019)

Ngày 18/5/2019, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ (21/05/2019)

Theo Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 10/5/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy Bộ đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 23/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019 và Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia (21/05/2019)

Để triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Công an đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
Các tin đã đưa ngày: