Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2020 (31/08/2020)

Luật Đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 6 năm 2020 với tỷ lệ tán thành 92.34%, Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và có nhiều thay đổi quan trọng về quy định, thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo chấp hành nghiêm quy trình hải quan điện tử khi thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (17/07/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4572/VPCP-KSTT ngày 08/6/2020 về việc kiểm tra nội dung báo nêu liên quan đến việc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giấy dù đã nộp bản điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng Cục Hải quan Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tuân thủ nghiêm quy trình hải quan điện tử khi thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng – Điểm sáng của Bộ Quốc phòng trong ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính (13/07/2020)

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thấy trong giai đoạn 2011-2020 Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã kịp thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính.

Một số kết quả cải cách chỉ số Môi trường kinh doanh của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 (07/07/2020)

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2020, các bộ, ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện các chỉ số Môi trường kinh doanh Việt Nam theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới.

Kết quả cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Quảng Ngãi (23/06/2020)

Theo Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, Tỉnh đã đạt được một số kết quả cải cách TTHC đáng ghi nhận trong 10 năm qua.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 của Bộ Quốc phòng (23/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-BQP ngày 04/02/2020, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, bước đầu đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 tại Văn phòng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020 (23/06/2020)

Ngày 20/6/ 2020, Văn phòng Chính phủ có Báo cáo số 4967/BC-VPCP và Báo cáo số 4968/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg và Báo cáo số 4968/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP tại Văn phòng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020.

Một số kết quả bước đầu và nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới (15/06/2020)

Nhờ sự nỗ lực của các bộ, cơ quan, địa phương, đến nay chúng ta đã đạt một số kết quả trong xây dựng các Hệ thống thông tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và triển khai Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (10/06/2020)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 .

Quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ - vướng mắc, bất cập và đề xuất tháo gỡ (03/06/2020)

Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2015 và hệ thống pháp luật có liên quan có nhiều chính sách, quy định mới trong điều chỉnh quan hệ giao dịch bảo đảm đã góp phần tích cực trong tạo lập, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, làm tăng cơ hội tiếp cận cho người dân trong tham gia quan hệ nghĩa vụ. Tuy nhiên, cũng bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ kịp thời.
Các tin đã đưa ngày: