Điểm báo ngày 21 tháng 5 năm 2020

21/05/2020

Bộ, ngành

1. Tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước
2. Đưa Luật Quản lý thuế vào cuộc sống: Các thông tư hướng dẫn phải đảm bảo cải cách hành chính, dễ thực hiện
3. VNPT nâng gấp đôi băng thông kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia
4. Kho bạc Nhà nước: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh thời điểm dịch bệnh
5. Vietnam Post điều tra xã hội học chỉ số CCHC và sự hài lòng về phục vụ hành chính
6. Thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia
7. Lần đầu công bố mức độ hài lòng của doanh nghiệp về Cơ chế một cửa quốc gia
8. Chính phủ quyết cắt bỏ những gì làm khó doanh nghiệp
9. Tạo thuận lợi giải quyết hồ sơ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do COVID-19
10. Thường vụ Quốc hội chọn phương án ban hành luật riêng về hộ kinh doanh
11. Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi: Cần quy định trách nhiệm đổi mới công nghệ
 
Địa phương
12. Hậu Giang định hướng mở mang, phát triển đô thị
13. Lai Châu tăng vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân

Xem Điểm báo ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm