Điểm báo ngày 11 tháng 11 năm 2019

11/11/2019

 

Bộ, ngành

1. Năm thứ tư liên tiếp Bộ GTVT đứng đầu về chỉ số ICT Index

2. Hành chính một cửa, người dân, doanh nghiệp hưởng lợi

3. Đến năm 2020 sẽ hoàn chỉnh dự án cơ sở dữ liệu dân cư

4. Công khai 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

5. Tập trung rà soát toàn diện để bãi bỏ các quy định bất hợp lý: Hành động có trách nhiệm

6. Cởi mở, trách nhiệm trong quản lý hoạt động biểu diễn

7. Bộ Tư pháp không “nợ” văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết

 

Địa phương

8. Người dân được lợi từ công tác cải cách thủ tục hành chính

9. Kỷ luật đối với công chức 'hành dân' khi làm thủ tục hành chính ở Cà Mau

10. Không có “công dân điện tử”, dịch vụ công trực tuyến khó đạt hiệu quả cao
 

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 11 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm