Điểm báo ngày 08 tháng 8 năm 2019

08/08/2019

Bộ, ngành

1. Tiếp tục nâng cao chỉ số xếp hạng của Việt Nam về đổi mới sáng tạo
2. Nhật Bản hỗ trợ triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam
3. Dự báo xuất khẩu cả năm tăng từ 7 - 7,5%
4. Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
5. Ngành tài nguyên và môi trường: Tạo đột phá về cải cách hành chính

Địa phương
6. Đồng Tháp đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính
7. Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính
8. Làm gì để nâng cao chỉ số hài lòng ?
9. Ngành Tài nguyên - Môi trường: Thực hiện liên thông thủ tục hành chính với ngành thuế
10. Duy trì thường xuyên chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân
11. Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh
12. Bình Dương chú trọng thu hút vốn đầu tư trong nước
13. Nghệ An sẽ xếp hạng và công bố chỉ số cải cách hành chính từ cấp xã đến cấp tỉnh


 

Xem Điểm báo ngày 08 tháng 8 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm