Điểm báo ngày 16 tháng 7 năm 2019

16/07/2019

Bộ, ngành

1. Bộ Tài chính rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá chế độ báo cáo

2. Bộ Công Thương siết chặt kỷ cương hành chính và quản lý cán bộ

3. Sắp xếp tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn

4. Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Tăng nghĩa vụ đối với người bệnh

5. Đề xuất thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh ASEAN

6. Xây dựng chính quyền điện tử: Quản lý chặt để tránh lãng phí

7. Chấn chỉnh tình trạng các văn phòng công chứng thành lập ồ ạt

8. Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

9. Doanh nhân siêu nhỏ trong nền kinh tế số
 

Địa phương

10. Bất động sản TP HCM: Vướng mắc nhỏ, thiệt hại lớn: Khóc ròng vì thủ tục, pháp lý

11. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế; cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và các năm tiếp theo

12. TP. Hồ Chí Minh: Hơn 19% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

 

Xem Điểm báo ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm