Điểm báo ngày 11 tháng 7 năm 2019

11/07/2019

 

Bộ, ngành

1. Không đặt các điều kiện “kiểu cho có”

2. Bộ GD-ĐT đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất

3. Bộ TT&TT giục VNPT nộp hồ sơ xin cấp phép tần số để thử nghiệm 5G

4. 22 ngân hàng phối hợp với Hải quan thu thuế điện tử 24/7
 

Địa phương

5. “Kỳ họp không giấy” đầu tiên của Thái Bình

6. HĐND TP Hồ Chí Minh ứng dụng kỳ họp 'không giấy'

7. Quảng Bình: Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2019 

8. Đề án '3 trong 1' về cải cách thủ tục hành chính: Phát sinh nhiều vướng mắc
 

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 7 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm