Điểm báo ngày 14 tháng 6 năm 2019

14/06/2019

 

Bộ, ngành

1. Xây dựng Chính phủ điện tử: Trung ương làm trước, địa phương làm sau

2. Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo tại cơ quan hành chính

3. Cổng Dịch vụ công quốc gia sắp khai trương: Người dân được làm thủ tục nào đầu tiên?

4. Hướng dẫn thực thi Hiệp định CPTPP về đấu thầu

5. Rà soát các nhiệm vụ của Bộ VHTTDL trong Nghị quyết về Chính phủ điện tử


Địa phương

6. Khai trương Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại huyện đảo Bạch Long Vỹ

7. Quận 11 nỗ lực cải cách hành chính

8. TP Hạ Long: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công 

9. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

10. Nghệ An: Khám chữa bệnh thuận tiện hơn với thẻ thông minh

11.  Bàn giải pháp cải thiện chỉ số PCI, PAPI

Xem Điểm báo ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm