Điểm báo ngày 17 tháng 5 năm 2019

17/05/2019

 

Bộ, ngành

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các ngân hàng

2. BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

3. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của cơ quan thuế

4. Doanh nghiệp đang yếu, thiếu vốn... làm sao đổi mới sáng tạo?

5. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu

 

Địa phương

6. Quận Long Biên: Từng bước đưa quy tắc ứng xử trở thành nền nếp

7. Cải cách thủ tục hành chính: Còn nhiều việc phải làm

8. Tạo bước đệm xây dựng thành phố thông minh

9. Thái Bình: Hội thảo hướng tới doanh nghiệp số, công dân số

10. Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018 và quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Xem Điểm báo ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm