Điểm báo ngày 16 tháng 5 năm 2019

16/05/2019

 

Bộ, ngành

1. Doanh nghiệp thà tốn tiền triệu còn hơn mò mẫm giữa rừng thủ tục

2. Cắt giảm giấy phép con đang “nguội” dần

3. Doanh nghiệp vẫn nhọc nhằn với thủ tục thuế

4. Tạo khung pháp lý vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân

5. Siết quy định nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

6. "Cứ nịnh nhau suốt thì không phát triển được"

7. Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất táo bạo, mở lối phát triển cho xe công nghệ

8. Đừng đối thoại nóng xong rồi... để đó

Địa phương

9. TP.HCM muốn giảm 70% hồ sơ nhà đất trễ hẹn trong năm nay

10. Xã An Bình, huyện Phú Giáo: Cán bộ “một cửa” nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân
 

Xem Điểm báo ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm