Điểm báo ngày 15 tháng 5 năm 2019

15/05/2019

Bộ, ngành

1. Cải cách thủ tục hành chính sẽ đi vào thực chất hơn

2. Cải cách thủ tục là dư địa tăng trưởng

3. Hàng nghìn hồ sơ được ngành xây dựng giải quyết đúng hạn

4. 56,28% thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bản bị đề nghị bỏ, sửa đổi

5. Bộ TT&TT tổ chức diễn tập an toàn, an ninh mạng toàn miền Bắc

6. Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng triển khai nhiệm vụ

7. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

 

Địa phương

8. Vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân

9. Công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính

10. TP HCM sốt ruột nhìn các tỉnh tăng xếp hạng năng lực cạnh tranh

11. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở Hà Nội: Thuận lợi, tiện ích, người dân hài lòng

Xem Điểm báo ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm