Điểm báo ngày 09 tháng 5 năm 2019

09/05/2019

Bộ, ngành

1. Cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính thực chất hơn

2. Công bố các thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội mới

3. Chi phí tuân thủ pháp luật: Sẽ được giảm?

4. Ban hành kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

5. Cơ quan thuế tập trung hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

6. Áp dụng bảo lãnh thông quan: Bước đột phá về tạo thuận lợi thương mại

7. Khơi thông thị trường vốn qua kênh chứng khoán

8. 10 năm tranh cãi về giờ bán và quảng cáo rượu bia 

9. Bộ GTVT đề xuất đổi tên gọi mới 'trạm thu phí' thành “trạm thu tiền”

10. Sẽ luật hóa một số quy định về văn hóa công vụ 

 

Địa phương

11. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu thuế bền vững

12. Hải quan Quảng Ninh tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

13. Giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng viên chức làm nhiệm vụ của công chức 

14. Quảng Nam: Nhiều hồ sơ đất đai bị trễ hạn giải quyết thủ tục hành chính

15. Hạ Long đang làm 5 dự án thành phần của thành phố thông minh

16. Quảng Ninh: Tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh “lên đời” thành doanh nghiệp

17. TP.HCM công khai dự án lên app, không để DN phải 'xin gặp anh A, anh B'

18. Cải cách hành chính phải căn cứ từ nhu cầu của dân

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 5 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm