Điểm báo ngày 07 tháng 5 năm 2019

07/05/2019

 

Bộ, ngành

1. Giảm áp lực, tăng quyền lợi

2. Người bưu điện kiêm thêm nhiều nghề mới

3. Ngành Thuế quyết tâm 'phủ sóng' hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp còn e dè, chờ đợi

4. Cần làm rõ tính khả thi trong triển khai các quy định liên quan đến cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử

5.  Đề xuất bãi bỏ quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển

6. Nỗ lực vượt bậc để hội nhập thành công

7. Đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

8. Tạo điều kiện cấp phép thêm các hãng hàng không mới
 

Địa phương

9. Sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính về môi trường

10. Tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính

11. Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép nhà thuốc không chịu kết nối liên thông dữ liệu

12. Xây dựng hình ảnh người cán bộ chuẩn mực
 

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 5 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm