Điểm báo ngày 22 tháng 3 năm 2019

22/03/2019

 

Bộ, ngành

1. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2019

2. "Việt Nam nên đi thẳng xây dựng chính phủ trí tuệ nhân tạo"

3. Cắt giảm giấy phép kinh doanh: Làm chưa trúng?

4. Còn nhiều quy định tương tự ‘mất bằng lái phải thi lại’

5. Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ: Nguy cơ “đẽo cày”

6. Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số

7. Chuyên gia UNDP: “Xây dựng lòng tin là yếu tố quan trọng trong phát triển Chính phủ số”

8. Sắp công bố cảm nhận của doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế địa phương

9. Đề xuất mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

10. Định danh và xác thực điện tử: Quan điểm là không chờ đợi
 

Địa phương
11. Bình Chánh cải cách hành chính vì người dân

12. Nghệ An: Tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%

13. Đến tận nhà cấp căn cước công dân

 

Xem Điểm báo ngày 22 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm