Điểm báo ngày 31 tháng 01 năm 2019

31/01/2019

Bộ, ngành

1. Thủ tướng trả lời chất vấn về cấp phép, quản lý phế liệu nhập khẩu
2. Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2019
3. Công khai hoạt động của Hội đồng và hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư
4. Hướng tới xây dựng nền y tế thông minh
5. Cảm nhận về tham nhũng chưa cải thiện nhiều
 
Địa phương
6. Sở Xây dựng Bắc Giang: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
7. Xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân tốt nhất
8. Cải cách thủ tục hành chính thuế giúp giảm chi phí, thời gian
9. Sở Nội vụ: Ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức
10. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước 
11. Thái Nguyên - Chủ động bứt phá bằng đổi mới
12. Cấp chứng minh nhân dân tại nhà

Xem Điểm báo ngày 31 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm