Điểm báo ngày 08 tháng 01 năm 2019

08/01/2019

Bộ, ngành
1. Hơn 28 nghìn hồ sơ hàng hải được làm trực tuyến
2. Dư địa cải cách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp còn nhiều
3. Chỉ số nộp thuế tụt 45 bậc: Cải cách thuế của Việt Nam cần thực chất hơn nữa
4. Bốn điểm sáng kinh tế năm 2018
5. Công nhận văn bằng nước ngoài: Bộ LĐTBXH bỏ, Bộ GDĐT vẫn “ôm
6. Xây dựng chuẩn mực người cán bộ, công chức
7. Không thể mãi ở thứ hạng trung bình
8. Kỳ vọng mới cho cuộc chiến cắt giảm điều kiện kinh doanh
9. Doanh nghiệp phải ký quỹ bảo vệ môi trường trước khi nhập phế liệu
10. Năm 2019: Cải cách bảo hiểm xã hội là tất yếu đảm bảo an sinh xã hội
11. Quản lý nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư

Địa phương
12. TP Hà Tĩnh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính
13. Bất động sản TP.HCM đối diện với 6 mối lo
14. Vì sao Công an TP.HCM quyết liệt muốn cấm dịch vụ đòi nợ thuê?

 

Xem Điểm báo ngày 08 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm

 

File đính kèm