Điểm báo ngày 04 tháng 01 năm 2019

04/01/2019

 

Bộ, ngành
1. Nghị quyết 02: Quyền chủ động và cơ hội của các Bộ trưởng
2. Cần hướng dẫn cụ thể xử lý hình sự tội phạm về BHXH
3. Giải pháp nào để cải cách không thể chậm nhịp?
4. Cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019: Bắt đầu các cuộc đấu trí
5. Nghiêm trị thực phẩm chức năng 'đội lốt' thuốc chữa bệnh

Địa phương
6. Hải Phòng: Sử dụng mạng xã hội để hướng dẫn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
7. Nhìn lại để làm tốt hơn
8. Cần thêm những giải pháp hữu ích cho cải cách hành chính
9. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức thân thiện, trách nhiệm
10. 80% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện dịch vụ công trực tuyến
11. Hà Tĩnh hỗ trợ cán bộ, công chức tại các trung tâm hành chính công
12. Hà Nội rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng đến 20 ngày


 

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm


 
File đính kèm