Điểm báo ngày 05 tháng 12 năm 2018

05/12/2018

Bộ, ngành
1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch
2. Giải quyết 10 triệu đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Quốc phòng quản lý
3. Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp
4. Đề xuất các lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững
5. Sự thành công của doanh nghiệp mang lại thịnh vượng cho đất nước
 
Địa phương
6. Một số người dân chưa biết lợi ích của dịch vụ công mức độ 3, 4
7. Thái Nguyên: Tỉnh trực tiếp đối thoại, "gỡ rối" cho doanh nghiệp
8. Yên Bái: Cần khắc phục những tồn tại trong cải cách hành chính
9. Hải Dương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
10. 5 nhiệm vụ chính của BCĐ Xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng
11. Ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ hành chính công
12. Làm việc chưa đến 1giờ/ngày, cần bố trí lại đội ngũ hoạt động không chuyên trách

 

Xem Điểm báo ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại file đính kèm

 
File đính kèm