Điểm báo ngày 04 tháng 12 năm 2018

04/12/2018

Bộ, ngành
1. Thủ tướng yêu cầu làm tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2018
2. Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018
3. Hạn chế ban hành thủ tục hành chính trong thông tư: Sẽ tháo gỡ vướng mắc
4. Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh kết nối một cửa quốc gia
5. Môi trường kinh doanh có chuyển biến, nhưng không đồng đều
6. 70 nhóm kiến nghị được gửi tới VBF 2018
7. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử
8. Chính sách bảo hiểm y tế mới bảo đảm quyền lợi người tham gia

Địa phương
9. Chính quyền số ở Quảng Ninh: Nỗ lực hướng tới nền hành chính phục vụ
10. Đưa vào hoạt động Tổng đài Hành chính công tỉnh Quảng Nam
11. Đo “sức khỏe” DN nhà nước tại siêu “Ủy ban”
12. Hà Nội cán đích số doanh nghiệp thành lập: Giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp

 

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 12 năm 2018 tại file đính kèm

 
File đính kèm