Điểm báo ngày 06 tháng 11 năm 2018

06/11/2018

Bộ, ngành
1. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ
2. Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
3. Đảm bảo thực thi hiệu quả quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại họ
4. Rào cản logistics
5. Làm thủ tục hành chính qua mạng, xóa bỏ phiền hà, xin - cho
6. “Sếp” công ty du lịch có cần học chuyên ngành du lịch?
7. Tham gia CPTPP: Thách thức lớn nhất là cải cách thể chế
8. "Đòn bẩy" quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển
9. Sẽ tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử?
10. Đâu là rào cản với thanh toán điện tử xuyên biên giới?
11. Nhiều giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành đã có hiệu quả
12. Nền kinh tế số của Việt Nam có thể sẽ kém cạnh tranh hơn?
 
Địa phương
13. Xây dựng chính quyền phục vụ
14. Đẩy mạnh cải cách hành chính

 

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 11 năm 2018 tại file đính kèm

 
File đính kèm