Điểm báo ngày 02 tháng 11 năm 2018

02/11/2018

Bộ, ngành
1. Thủ tướng chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
2. Hoàn thiện, tuyên truyền chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp
3. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia có vai trò gì?
4. Xử lý thông tin "bẩn" trên môi trường mạng: Cần có sự vào cuộc của toàn xã hội
5. Tìm chế tài kiểm soát tín dụng đen
6. Bộ trưởng Y tế: Tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe người dân
7. Môi trường kinh doanh cải thiện chưa đủ nhanh
8. Nỗ lực để EC sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam
9. Bộ Tài chính: Đưa thêm tối thiểu 15% TTHC dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4
10. Tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
 
Địa phương
11. Hải Dương đẩy mạnh cải cách hành chính
12. Nhập cuộc tháo gỡ phiền hà gây khó người dân
13. Học sinh Cầu Giấy thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

 

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 11 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm