Điểm báo ngày 15 tháng 10 năm 2018

15/10/2018

Bộ, ngành
1. Nửa nhiệm kỳ hành động vì doanh nghiệp và trăn trở của Thủ tướng
2. Cần môi trường kinh doanh thông thoáng
3. Giấy phép con và sự vòi vĩnh phiền hà đối với doanh nghiệp là rất nghiêm trọng”
4. Kiến nghị bỏ giấy phép khi xây nhà riêng lẻ cho người dân
5. ASEAN+3 hợp tác đảm bảo kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm
6. Triển khai Luật Hộ tịch:
7. Bài học từ cải cách hành chính Triều Nguyễn
8. Doanh nghiệp mong muốn không còn hiện tượng vòi vĩnh vặt
9. 41 thủ tục hành chính về xây dựng được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
10. Thủ tục hành chính lại “hành” người bệnh Bảo hiểm y tế
11. Quán karaoke, vũ trường sẽ không được chốt cửa?
 
Địa phương
12. Thị xã Sơn Tây chú trọng thực hiện cải cách hành chính
13. Doanh nghiệp “mệt mỏi” vì quá nhiều đoàn thanh, kiểm tra
14. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cung cấp dịch vụ giáo dục

Xem Điểm báo ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại file đính kèm

 
File đính kèm