Điểm báo ngày 12 tháng 10 năm 2018

12/10/2018

Bộ, ngành
1. 75 thủ tục hành chính ngành GTVT sẽ tham gia cơ chế một cửa quốc gia từ 2018 - 2020
2. Bộ trưởng không dẹp giấy phép con: Nguy cơ mất chức!
3. Môi trường kinh doanh phải nuôi lớn được doanh nghiệp
4. Cơ quan đăng ký đất đai và ngành thuế: Đột phá từ mô hình liên thông
5. Khi Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
6. Ngăn chặn rác phế liệu nhập khẩu từ xa
7. Hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính 
8. Giảm họp để dành thời gian đến với dân
 
Địa phương
9. Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông qua cải cách hành chính
10. Hà Nội: Phải xin lỗi công dân bằng văn bản nếu phân loại, xử lý đơn thư sai
11. Hơn 1,1 triệu học sinh Hà Nội được tuyên truyền DVC trực tuyến mức độ 3, 4
12. Người dân cần liên hệ ngành điện: A lô tổng đài chăm sóc khách hàng
13. Người dân đánh giá công chức qua ứng dụng trực tuyến
14. Cải cách… nửa vời
15. Quận Hoàng Mai tập trung tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

 

Xem Điểm báo ngày 12 tháng 10 năm 2018 tại file đính kèm
File đính kèm