Điểm báo ngày 08 tháng 10 năm 2018

08/10/2018

Bộ, ngành
1. Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
2. Gỡ vướng bằng cơ chế "mở"
3. Siết chặt quản lý khai thác cát, sỏi
4. Môi trường kinh doanh 'tự do nhưng chưa thật an toàn’
5. Nhiều "bất cập" trong Dự thảo Nghị định về kinh doanh khí
6. Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
7. Ngành hải quan “chạy nước rút” 3 tháng cuối năm
8. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia lễ hội
 
Địa phương
9. Giải quyết 45.450 hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất
10. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái phát động phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”
11. Nhanh gọn và hiện đại từ mô hình 'một cửa' ở Quảng Ngãi
12. Truy điểm nghẽn để giải quyết nhanh hồ sơ cho dân
13. Giảm họp, nâng chất từ cơ sở
14. Người dân Ba Vì ủng hộ liên thông các thủ tục hành chính về khai sinh
15. Hà Tĩnh quyết tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính

Xem Điểm báo ngày 08 tháng 10 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm