Điểm báo ngày 03 tháng 10 năm 2018

03/10/2018

Bộ, ngành
1. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
2. Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2018
3. Nỗ lực cải cách, giảm chi phí cho doanh nghiệp
4. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả
5. Ngành BHXH: Sẽ kỷ luật nếu gây phiền hà nhân dân
6. Xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH: Vì quyền lợi của người dân
7. Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
8. Quy định mới xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật
 
Địa phương
9. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội cho Đồng bằng sông Cửu Long
10. TPHCM mong người dân không “chạy”, không “xin” khi giải quyết thủ tục hành chính
11. Cải cách tư pháp tại Sở Tư pháp: Xóa bỏ phiền hà, phục vụ người dân tốt hơn
12. 7 nghìn lượt tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc, trao đổi, nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái
13. Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI
14. Hệ thống phần mềm một cửa iGate được triển khai sâu rộng tại Quảng Ngãi
15. Tiếp tục đơn giản, tinh gọn thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân

 

Xem Điểm báo ngày 03 tháng 10 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm