Điểm báo ngày 02 tháng 10 năm 2018

02/10/2018

Bộ, ngành
1. Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
2. 100% thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa thu phí bằng phương thức điện tử
3. Đã có bao nhiêu thủ tục của các bộ kết nối NSW?
4. Tránh ban hành các chính sách mang tính thử nghiệm gây sốc
5. Chính phủ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm
6. Thói quen không hay của nhiều cơ quan
7. Sẽ mở rộng phạm vi giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng
8. Chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử
9. Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số

Địa phương
10. Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa kho bạc
11. Thúc đẩy, nâng tầm doanh nghiệp
12. Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 249.106 hồ sơ thủ tục hành chính
13. Lục Yên sớm đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công vào hoạt động
14. Cán bộ phường mỏi tay ký sao y

 

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 10 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm