Điểm báo ngày 24 tháng 09 năm 2018

24/09/2018

Bộ, ngành
1. Chính phủ điện tử, không thể chậm trễ
2. Quý IV, ngành nông nghiệp sẽ có danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa
3. Sẽ bãi bỏ hàng loạt thủ tục kiểm tra chuyên ngành về môi trường
4. Đề xuất quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình xuyên biên giới
5. Cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu bằng hành động cụ thể
6. Cục Quản lý giá đã triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến
7. Ôm hồ sơ từ Nam ra Bắc chỉ để... thẩm định
 
Địa phương
8. Hải Dương: Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
9. Yên Bái: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư
10. Công an xuống khu dân cư hỗ trợ nhân dân làm thẻ căn cước trong ngày nghỉ
11. Văn phòng đăng ký đất đai (một cấp): Đóng góp tích cực nâng cao PCI
12. Nâng "trình" xử lý hồ sơ một cửa cho công chức cấp xã Hà Tĩnh
13. Trễ hẹn nhưng không xin lỗi dân
14. Hà Tĩnh "hồi sinh" các điểm bưu điện văn hóa xã

 

Xem Điểm báo ngày 24 tháng 9 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm