Điểm báo ngày 12 tháng 07 năm 2018

12/07/2018

Bộ, ngành
1. Nhiều chỉ số đổi mới sáng tạo của VN tăng hạng ấn tượng
2. Hoàn thiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
3. Cấp giấy chứng nhận trên 96,9% tổng diện tích đất
4. Văn phòng Chính phủ phải đi đầu thực hiện văn phòng điện tử không giấy tờ
5. Cải thiện môi trường kinh doanh: Cần “cú huých” để đột phá
6. Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018
7. Cục Hàng không đang xem xét hồ sơ cấp phép bay của Bamboo Airways
8. Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
9. Đề xuất “nới” điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe ô tô

Địa phương
10. Sao lại chặn công chức vào Facebook?
11. Sở Công thương: Thực hiện tốt công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính
12. Thừa Thiên-Huế đứng đầu về phát triển Chính phủ điện tử cấp tỉnh

 

Xem Điểm báo ngày 12 tháng 7 năm 2018 tại file đính kèm

 
File đính kèm