Điểm báo ngày 10 tháng 07 năm 2018

10/07/2018

Bộ, ngành
1. Sửa quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2. Đứng cuối về Chính phủ điện tử: Bộ trưởng Công Thương yêu cầu kiểm điểm
3. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là điểm nhấn trọng tâm
4. Đề xuất quy định mới về nhập khẩu tem bưu chính
5. Xôn xao xét tặng danh hiệu nghệ sĩ
6. Triển khai 141 thủ tục qua Cơ chế một cửa năm 2018
7. Đề xuất mới về chi phí quản lý BHXH, BHYT
8. Quan ngại chậm cải thiện môi trường kinh doanh
 
Địa phương
9. Hà Nội: Sở Tài chính, quận Nam Từ Liêm dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2017
10. Hà Nội: Giám sát, điều chuyển cán bộ không đảm bảo hiệu quả công việc
11. Thuận lợi từ mô hình 'phi địa giới hành chính'

 

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại file đính kèm
File đính kèm