Điểm báo ngày 14 tháng 06 năm 2018

14/06/2018

Bộ, ngành
1. Đề xuất về kinh phí ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
2. Dán nhãn hiệu suất năng lượng 4 chiếc tủ lạnh tốn 149 triệu đồng
3. Kiểm tra chuyên ngành: Cà phê sữa đóng gói vẫn bị bóc ra đem đi kiểm dịch
4. Làm sao để nâng cao chất lượng phục vụ của ngành hải quan?
5. Ngành Tài chính: Nhiều giải pháp đồng bộ cải thiện môi trường kinh doanh
6. Thẳng thắn “nhắc nợ” trong thực hiện Nghị quyết 19
7. Không gian mạng - lợi ích và thách thức: Tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng
8. Khắc phục bất cập trong công nhận văn bằng nước ngoài
9. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hiểm y tế
10. Ngày 14/6, Quốc hội sẽ thông qua hai dự thảo Luật

Địa phương
11. Cải cách hành chính mạnh mẽ: Hà Nội đạt nhiều thành quả
12. Cán bộ làm thêm giờ để dân bớt cực
13. 4 Sở vi phạm quy định giải quyết thủ tục hành chính
14. Thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”: Ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức được nâng lên

 

Xem Điểm báo ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm