Điểm báo ngày 13 tháng 06 năm 2018

13/06/2018

Bộ, ngành
1. Luật Cạnh tranh (sửa đổi) trị được "bệnh" cạnh tranh không lành mạnh?
2. Luật An ninh mạng giúp bảo vệ doanh nghiệp trên môi trường không gian mạng
3. Còn rất nhiều quy định vô lý
4. Sẽ giảm giá khám bệnh, ngày giường và 40 dịch vụ y tế
5. Siết điều kiện kinh doanh siêu thị: Không thực tế, trái thị trường
6. Ứng dụng và phát triển y tế thông minh
7. Mở rộng hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trong cả nước
8. Nghị định về phân phối: 'Không cản trở kinh doanh của doanh nghiệp'
9. Nhìn từ quy định không cho khuyến mãi “thả ga”
 
                                                                                         
Địa phương
10. Lan tỏa hoạt động cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp
11.  Quảng Ngãi đề nghị kỷ luật cán bộ vi phạm quy định giải quyết TTHC
12. Hà Nội: Phấn đấu duy trì 100% đăng ký kinh doanh qua mạng

Xem Điểm báo ngày 13 tháng 6 năm 2018 tại file đính kèm
File đính kèm