Điểm báo ngày 12 tháng 06 năm 2018

12/06/2018

Bộ, ngành
1. Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019
2. Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
3. Kiến nghị các bất hợp lý trong kiểm tra, kiểm soát thực phẩm dinh dưỡng xuất khẩu
4. Tăng cường phòng, chống phần mềm độc hại khó lường
5. Nhiều bất cập về thủ tục hải quan, quản lý kiểm tra chuyên ngành
6. Bị thu hồi sản phẩm sau xét nghiệm lần đầu
7. Xóa rào cản thương mại hóa sản phẩm công nghệ trong nông nghiệp
8. Nhu cầu phản biện xã hội đúng đắn

Địa phương
9. Hà Nội tạo đột phá trong thu hút đầu tư
10. Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh
12. Ngành Tài nguyên & Môi trường Hà Nội: Bước đột phá trong cấp giấy chứng nhận lần đầu

 

Xem Điểm báo ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm