Điểm báo ngày 17 tháng 05 năm 2018

17/05/2018

Bộ, ngành
1. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018
2. Cắt, giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh, Cục Hàng hải sẽ thực hiện vai trò quản lý thế nào?
3. Gỡ bỏ mọi rào cản để giáo dục đến với mọi người dân thuận lợi, bình đẳng
4. Cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tư pháp
5. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
6. Ngành Tài chính luôn đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính
7. Sắp có Bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp
8. Trình Quốc hội sửa 13 luật liên quan đến quy hoạch
9. Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội? 

Địa phương
10. Chính phủ “phi giấy tờ”
11. Vẫn còn nhiều rào cản trong cải cách thủ tục hành chính ở một số nơi
12. Ra mắt App thông tin điện tử ngành y tế TP.HCM trên điện thoại

Xem Điểm báo ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm