Điểm báo ngày 15 tháng 05 năm 2018

15/05/2018

Bộ, ngành
1. Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử từ những việc nhỏ nhất
2. Khắc phục “thẻ vàng” thủy sản: Minh bạch, công khai
3. Thủ tướng đốc thúc “phi giấy tờ” trong thủ tục hành chính
4. Thủ tướng: Nếu không xây dựng Chính phủ điện tử, Việt Nam sẽ tụt hậu
5. Tiền lương: Cần tách bạch khu vực hành chính và sự nghiệp
6. Bộ Tài nguyên Môi trường dự kiến cắt giảm hơn 100 điều kiện kinh doanh
7. Giải pháp quản lý thông tin bệnh viện tích hợp hóa đơn điện tử giảm áp lực cho người bệnh
8. Gỡ khó cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
9. Thông tư 12/2018/TT của Bộ Y tế vẫn là rào cản?
10. Bảo vệ thương hiệu tại nước ngoài: Đừng để quá muộn!

Địa phương
11. Nhiều địa phương yêu cầu liên kết dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử
12. Hiệu quả hoạt động khẳng định tính đúng đắn việc thành lập trung tâm hành chính công

 

Xem Điểm báo ngày 15 tháng 5 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm