Điểm báo ngày 11 tháng 04 năm 2018

11/04/2018

Bộ, ngành
1. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước
2. Logistics và thương mại điện tử chưa đồng hành tại Việt Nam
3. Condotel và hai vướng mắc pháp lý cần tìm lời giải
4. Tổ chức bộ máy tinh gọn: Càng "trực tuyến", ít trung gian càng hiệu lực, hiệu quả
5. Đình chỉ 3 cán bộ hải quan Đình Vũ để làm rõ hành vi nhận tiền "lót tay"
6. Khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo, không làm ô nhiễm môi trường
7. Kiểm tra tàu chở khách, tàu lưu trú du lịch "ngủ đêm" tại Tp. Hồ Chí Minh
 
Địa phương
8. Quảng Nam đưa quầy dịch vụ điện trực tuyến vào hoạt động
9. Nghệ An: Người dân mất 6 triệu để nhập hộ khẩu?
10. Tăng kỷ cương, nâng trách nhiệm
11. Doanh nghiệp bị chính quyền “làm khó”: Vẫn còn cơ chế xin cho?
12. Hỗ trợ quyết toán thuế cho hàng ngàn lượt người nộp thuế
13. Truy xuất nguồn gốc hoa quả: Con đường tất yếu để mở rộng thị trường

 

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm