Điểm báo ngày 07 tháng 02 năm 2018

07/02/2018

Bộ, ngành
1. Thủ tướng: Thương vụ không ngồi chờ doanh nghiệp đến 'nhờ' giúp
2. Nhập khẩu vật liệu xây dựng gặp vướng mắc
3. Cần có cơ quan độc lập giám định quỹ BHYT?
4. Năm 2018 chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN
5. Môi trường kinh doanh bắt đà cải cách
6. Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu siết chặt kỷ cương hành chính
7. Nghị định mới về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
8. Nhiều điểm mới trong việc quản lý an toàn thực phẩm
 
Địa phương
9. Kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT tại TP Hồ Chí Minh thấp nhất toàn quốc
10. Mang sổ BHXH đi cầm cố, ai chịu thiệt?
11. Cải cách hành chính ở Yên Phong

 

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm