Điểm báo ngày 06 tháng 02 năm 2018

06/02/2018

Bộ, ngành
1. VCCI: Cần quy định rõ về cách thức thu hồi đất
2. Cần có biển số riêng cho xe kinh doanh vận tải
3. 4.800 yêu cầu đã được giải quyết qua một cửa hải quan
4. Cần giải quyết chính sách đầy đủ, thỏa đáng
5. Đề xuất tăng thuế thuốc lá: Lợi cả đôi đường
 
Địa phương
6. Khánh Hoà: Giám sát cải cách hành chính lĩnh vực đất đai
7. Ninh Bình: Bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong năm 2017
8. Đa số hồ sơ trễ hạn là hồ sơ nhà đất
9. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo giải quyết thủ tục hành chính
10. Xây dựng “cơ quan điện tử” ở Đống Đa
11. Thước đo là sự hài lòng của người dân
12. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tốt người dân
13. Thành phố Sông Công: Điểm sáng trong thu hút đầu tư

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm