Điểm báo ngày 05 tháng 02 năm 2018

05/02/2018

Bộ, ngành
1. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế: Sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2018
2. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm
3. Xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam dần đi vào thực chất
4. Thủ tướng Chính phủ: Tránh tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vội vàng”
5. Uber, Grab đánh bạt thị trường taxi, nhưng khó dựng rào cản để cấm đoán
6. Mạnh tay cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính ngành công thương
 
Địa phương
7. Đà Nẵng đưa vào khai thác cổng thanh toán trực tuyến
8. Nghệ An: Người dân, doanh nghiệp còn thờ ơ với Cổng dịch vụ công trực tuyến
9. Tuyên truyền mạnh mẽ chính sách, pháp luật thuế 2018
10. Đồng Nai điện tử hóa thủ tục cấp hộ chiếu
11. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính

 

Xem Điểm báo ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm